About

Om oss

i Skolkyrkan

BRO MELLAN KYRKA OCH SKOLA

Skolkyrkan i Eskilstuna är en förening som vill utgöra en bro mellan kyrka och skola. Nio kyrkor i Eskilstuna är medlemmar i föreningen som leds av en styrelse med representanter från de olika kyrkorna. Skolkyrkan har flera anställda vars funktion är att på olika sätt utgöra en resurs åt skolor. Dessutom finns en rad resurspersoner som inom sina specialområden kan vara skolan till hjälp i livsfrågor, kriser, samtal om värderingar, droger, livsval.

Skolkyrkans arbete bygger alltså på samarbete mellan skolor (lärare, kuratorer, kristna skolgrupper, enskilda elever m.fl.) och skolkyrkan med dess anställda.

ELEVCOACH och SKOLPASTOR

Sara Wiklöf, Pingstkyrkan i Ärla, fungerar som elevcoach och ingår i arbetslag på högstadiet.

Bengt-Göran (BG) Backman, Elimkyrkan i Eskilstuna, finns som skolpastor på gymnasieskolor och KomVux och erbjuder föreläsning, lektionsmedverkan, studiebesök i någon kyrka, temadag, liksom samtal och stöd till kristna skolgrupper m.m. Ämnen som efterfrågas och tas upp ofta finns på Skolkyrkans lista här nedanför.

Eskilstuna församling finns också med i Skolkyrkans arbete och erbjuder liknande besök, samtal och kyrkvandring, och där finns som präst Magnus Ludvigsson.

BIBELÄVENTYRET

Annika Nilsson, Pingstkyrkan i Eskilstuna, erbjuder i samarbete med pedagoger från Eskilstuna församling, ”Bibeläventyret” till Eskilstunas 4:e och 5:e klasser.

Vi berättar...

I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns olika böcker. Från skapelsen i 1:a Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om Messias (Jesus). I del två följer vi Jesus i evangelierna, Paulus resor m.m. Allt sker på plats, vi bygger upp den bibliska geografin i rummet.

... på ett engagerat sätt

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rappande leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig berättelserna. Vi rappar Tio Guds bud och den Gyllene regeln. En möjlighet att lära sig förstå de idéer som har bidragit till vår kulturs grundläggande värderingar.

I klassrummet...

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum. Det blir lätt för dig som lärare att återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.
Varje elev får ett häfte som används vid undervisningstillfällena, som sedan kan användas för repetition, fortsatt undervisning om Bibeln. Som avslutning får eleverna var sitt spel som hjälper att minnas undervisningen.

Till Din skola

Skolkyrkan

erbjuder

 • GYMNASIESKOLAN
 • Tro och vetenskap
 • Längtan/oro/mening/tvivel/tro
 • Värderingsfrågor, respekt m.m.
 • Etik och vägval, vad styr våra val
 • Studiebesök i närliggande kyrka
 • Stöd till kristna skolgrupper
 • HÖGSTADIET
 • Elevcoach på plats
 • Skolpastorbesök efter önskemål
 • Studiebesök i närliggande kyrka
 • MELLANSTADIET
 • Bibeläventyret
 • Studiebesök efter önskemål

Copyright @ All Rights Reserved