Home

Välkommen till Eskilstuna

Skolkyrkan

Du har hittat Skolkyrkan i Eskilstuna.

Vi är en förening, som kyrkor i Eskilstuna har tillsammans, i syfte att samverka våra resurser och erbjudanden till skolvärlden.

Vi erbjuder bl.a. bibeläventyret till mellanstadiet, en pedagogisk resa genom bibelns berättelser som engagerar hela kroppen.

Det finns skolpastor och skolpräst som är tillgängliga för besök på gymnasieskolor för att möta frågor och behov som finns där.

Och en elevcoach knuten till arbetslag på högstadieskolorna.

Här kan du också hitta länkar till alla kyrkor som finns i staden om du vill komma i kontakt med någon av dem.

Du får gärna höra av dig med frågor och synpunkter till oss.

 

Med vänliga hälsningar / Skolpastor BG

Road Map

of Life

Att hitta kartan där man är har väl aldrig varit lättare än idag. Med GPS i mobiltelefon vet man var man är, och kan lätt ta ut färdriktning. Om man bara vet var man ska...

Men det är just det. Att veta var man ska.

Än svårare är det i skola och yrkesval. Svårt att välja väg när man är tveksam på målet. Åt vilket håll ska man gå? Den allra svåraste vägen handlar om de stora livsfrågorna.

Vem och var är jag? Finns mening med livet?

Copyright @ All Rights Reserved